BORSODGESZT

Tóth Lajos Zoltán
polgármester 

 

Borsodgeszt és Nyékládháza települések belterületi vízrendezése

Meghívó

Szemléletformáló kiadvány

Tájékoztató

Borsodgeszt Község Önkormányzata Nyékládháza Város Önkormányzatával konzorciumban „Borsodgeszt és Nyékládháza települések belterületi vízrendezése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00018 azonosító számon 150.000.000 Ft támogatásban részesült.
A projekt tervezett költsége 167.877.250 Ft,
A projekt elszámolható összköltsége 150.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100%.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.15.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve a konzorciumot alkotó települések önkormányzatai célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését.

Borsodgeszt településen a Temető környezete, a Fő utca és az Avasalja utca csapadékvízelvezetésének korszerűsítése tervezett a vízelvezetők fejlesztésével.
Tervezett belterületi csapadékvíz-elvezető hossza 635 m.

Temető környezete
A temető a falu fölötti domboldalon van, ahova aszfalt út vezet. A temető ÉK-i sarkához egy földút csatlakozik, mely zúzalékos útként folytatódik a temető mellett, ahol egy autóforduló lett kiépítve. A zúzalékos út mellett egy föld medrű árok található, amely rendszeresen hordalékkal feltöltődik, és még az autóforduló elérése előtt a víz lezúdul a 439 hrsz-ú úton, melynek burkolatát alámosással veszélyeztet.
Az autóforduló K-i oldalán a földárok folytatódik, azonban a terepadottságokból következően nagy eséssel, melynek következtében az erózió miatt rendszeresen elfajul.
Befogadóként egy áteresz szolgál, mely a település természetes vízelvezetési rendszerében a 434 hrsz-ú ingatlanon korábban meglévő - mára azonban már elfajult - "vízelvezető árokba" (mélyvonulatba) csatlakozott, ami a 442 hrsz-ú úton keresztül a Geszti árokba kötött be.
A fentiekben leírt állapot megszüntetésére tervezett műszaki megoldás:
A temető ÉK-i sarkán csatlakozó földutat egy rácsos hordalékfogós átereszen tervezzük átvezetni, mely áteresz a földárokba kerül bekötésre. A 08 hrsz-ú árok ugyancsak egy hordalékfogós rácsos átereszen keresztül csatlakoztatható az innen már burkolattal ellátott vízelvezető árokhoz - övárokhoz - Az övárok a meglévő átereszig a mederelfajulás elkerülésének érdekében burkolattal építendő ki, mellyel a vízlefolyás iránya szabályozható, így a 439 hrsz-ú út burkolatának alámosása megakadályozható. A meglévő áteresz hordalékfogós kialakításúra történő átépítése indokolt az árokba K-i irányból történő befolyással érkezett hordalékok megfogására.
Az áteresz kifolyási oldalától a korábbi földmedrű vízelvezető visszaállítása szükséges.
438 hrsz-ú Fő utca környezete
A K-i oldali lejtőkről lefolyó csapadékvíz ezen az utcán folyik a Geszti patak irányába.
Az utcában egy földmedrű árok található, mely sem méretében sem kialakításában ezeknek a külvizeknek az elvezetésére nem alkalmas.
A végszelvényben rácsos, hordalékfogós áteresz beépítése indokolt, melyet követően burkolt meder kiépítése szükséges a Geszi patakba való torkolatig. A burkolt árkon a kapubejárókat ki kell építeni az ingatlanok megközelíthetősége érdekében.
Avasalja utca a 0120 árok környezetében
A 360 hrsz-ú úton korábban mederlapokkal burkolt vízelvezető árok létesült, azonban a 0120 árok mellett található földút csatlakozásánál nagy esőzésekkor jelentős hordalék kerül az árokba, valamint a zúzalékos útra. A hordaléknak a közlekedési felületre, illetve a vízelvezető árokba való bejutásának megakadályozására egy hordalékfogós rácsos átereszt terveztünk, mely a meglévő árokba kerül bekötésre.


Nyékládházán a fejlesztésre kerülő belterületi csapadékvíz-elvezető hossza 3554 m.
A munka keretében a Petőfi, Kossuth, Hargita, Viola, Hegyalja és Delta utcák vízelvezető rendszerének kiépítése történik.
Nyékládháza déli városrészén az épülő csapadékvíz elvezető rendszer az összegyülekező csapadékvizeket a Déli-csatornával a Hejő-patakba vezeti. A vizsgált burkolt és földmedrű árokszakaszok jelenlegi vízszállító mederszelvénye a mértékadó nagyvizek szállítására alkalmatlan, ezért burkolt és földmeder kiépítése történik.
Nyékládháza város belterületén a csapadékvíz elvezető árkok nagy része mint „szikkasztó árok” üzemelnek. Az összegyülekező csapadékvizek befogadója részben a „Déli csatorna”, mert a Delta és Hegyalja utcák csapadékvizei nem kerülnek átvezetésre a 3 sz. főút alatt. A főutat keresztező áteresz jelenleg nincs kiépítve. Szakaszosan feliszapolódott, földmedrű, töredezett burkolatú mederszakaszokat, változó fenékszintű és átmérőjű, eltömődött kapubejárókat, átereszeket találunk. Az utakat keresztező változó fenékszintű és a hiányzó átereszek miatt a májusi ciklon okozta intenzív esőzés következtében jelentős elöntések, károk keletkeztek a település déli részén, főleg a Viola – Hargita utcák a vizsgált, valamint a Delta utca – 3 sz. főút keresztezésénél. A Viola - Hargita utca keresztezésénél meglévő DN 600 –as csőáteresz - nagyobb esőzések után - nem tudja levezetni a megnövekedett mennyiségű csapadékvizeket, veszélyeztetve ezzel a környező lakóingatlanokat.


Specifikus célok:
- biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében
- a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése
- A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.
- Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

A projekt indikátorai:
Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 4189 m

Képek a fejlesztésről»

© 2003-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.